Vežbanje i artritis

Davno su prošli dani kada su zdravstveni radnici ljudima sa artritisom savetovali da odmaraju zglobove.

personalni trener za zene novi sad

U stvari, fizička aktivnost može da smanji bol i poboljša funkciju,mobilnost, raspoloženje i kvalitet života za većinu odraslih sa mnogim vrstama artritisa uključujući osteoarthritis, reumatidni arthritis, fibromijalgiju i lupus. Fizička aktivnost i mršavljenje će takođe odigrati svoju pozitivnu ulogu i kod ljudi sa artritisom koji imaju i druge zdravstvene probleme i stanja kao što su dijabetes, srčana oboljenja, gojaznost i povišeni krvni pritisak. Većina ljudi sa artritisom može da se priključi i počne neki program vežbanja koji je prilagođen njihovom organizmu. Vrste i količine vežbanja moraju biti individualno definisane za svaku osobu posebno. Kretanje i vežbanje je podjednako važno za ljude sa artritisom kao što je važno i neophodno za decu i odrasle. Naučna istraživanja su pokazala da je učešće u aktivnosti umerenog inteziteta poboljšalo funkciju, raspoloženja i kvalitet života pojedinaca uz istovremeno smanjenje bola, bez pogoršanja simptoma i težine bolesti.