Gvožđe

Gvožđe je sastavni deo hemoglobina, mioglobina, citohroma i dr.

personalni trener za zene novi sad

Približno 70% gvožđa u organizmu je esencijalno, a 85% od ove količine se nalazi u sastavu hemoglobina. Neesencijalno gvožđe se nalazi kao rezerva jetri, koštanoj srži i slezini. Svakodnevnom ishranom se unosi oko 10-20mg gvožđa, od toga se svega 10% aporbuje. Normalni dnevni gubiktak gvožđa je oko 1mg, a rezultat je ljuštenja epitela creva i gubitka urinom i znojenjem. Fiziološke potrebe za gvožđem su znatno povećane u toku intenzivnog rasta ( adolescencija ), dok je kod žena potrebno nadoknaditi gubitak nastao menstrualnim krvarenjem. Jedan od znakova anemije jeste smanjena sposobnost izdržljivosti pri fizičkom radu, kao posledica smanjenog kapaciteta za transport kiseonika. Anemija kod sportista bi mogla biti definisana kao bilo koja koncentracija hemoglobina koja ne omogućava optimalnu oksigenaciju tkiva. Postoje dva osnovna uzroka anemije kod sportista: - neadekvatan unos gvožđa - povećani gubici gvožđa Neadekvatan unos gvožđa dobro je poznato da je unos gvožđa povezan sa ukupnim energetski unosom. Zbog toga su sportisti sa niskim energetskim unosom pod rizikom od nedostatka gvožđa. Ovo se prvenstveno odnosi na sportistkinje ( posebno gimnastičarke ) kao i na one sportiste koji su uključeni u discipline koje su kategorisane po telesnoj masi. Pocećani gubici gvožđa Kod sportista gubici gvožđa mogu biti povećani ukoliko su izloženi intenzivnom znojenju, hemoglobinuriji i mioglobinuriji ( one su posledica destrukcije eritrocitai mišićnih ćelija i prisutne su tokom intenzivnog vežbanja ( naročito kod trkača ). Gvožđe koje se unosi hranom nalazi se u dva oblika: hem i nehem ( elementarno gvožđe ). Hem gvožđe nalazi se vezano u obliku porfirina i predstavlja oko 40% sadržaja gvožđa u mesu. U ovom obliku gvožđe se najlakše apsorbuje iz hrane. Najveći deo dijetnog gvožđa nalazi se u nehem obliku u hrani biljnog porekla, kao i u ostalim namirnicama životinjskog porekla. Apsorpcija nehem oblika gvožđa je pod uticajem raznih dijetnih faktora. Tako količina mesa i ribe i ishrani utiče na apsorpciju nehem gvožđa, odnosno povećanje unosa ove hrane povećava se apsorpcija nehem gvožđa. Askorbinska kiselina, takođe povećava apsoorpciju, tako što dovodi do formiranja helata koji se lakše apsorbuju. Obrnuto, čaj, kafa, hrana bogata dijetnim vlaknima, kalcijumom i fosfatima smanjuje apsorpciju ovog minerala. U terapiji anemije usled deficita gvožđa primenjuju se oralno preparati gv ožđa koji obezbeđuju 100-200 mg elementarnog gvožđa dnevno. Preporuka je da kod deficita gvožđa kod sportista, “pod rizikom” bude sprovedena sa povećanim unosom elementarnog gvožđa na dan. Sudbina drugih minerala, kao što su bakar i cink, može biti kompromitovana neadekvatnim unosom gvožđa. Ne preporučuje se unos preparata gvožđa koji istovremeno sadrže neke vitamine i minerale, jer se smatr da je unosom ovakvih preparata ometena dobra apsorpcija ovog minerala