Osteoporoza

Osteoporoza je jedna od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti, često povezana sa fizičkom neaktivnošću, koja izaziva smanjenje koštane gustine do nivoa na kom raste rizik od pojave preloma.

personalni trener za zene novi sad

Osteoporoza se uglavnom vezuje za ženski pol, ali je u današnje vreme rasprostranjena podjednako i kod mužkaraca, u istom stepeni kako je bilo pre 25 godina rasprostranjena kod žena. Takav trend se pripisuje promenama u stilu život, u koje spadaje i neadekvatan unos kalcijuma i novo fizičke altivnosti koji je manji od optimalnog. Za većinu tkiva u organizmu, njihova masa u bilo kom trenutku je određena ravnotežom između razgradnje i formiranja tkiva koji se odvijaju istovremeno. Osteoporoza se odnosi na smanjenje gustine kostiju, naročito kod žena u postmenupauzalnom periodu, kada drastično smanjenje ženskog hormona estrogena uzrokuje niži stepen sinteze kostiju od stepena resporbovanja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, osteoporoza ( bolest prozirnih kostiju ) odnosi se na stanje kada je gustina kostiju za 2,5 standardne devijacije manja od prosečne gustine mladih odraslih žena. Prozornost koštane mase u butnoj kosti udvostručava se od navršene 40 do 80-te godine života. Kost koja je zahvaćena osteoporozom je manje sposobna da apsorbuje energiju pre nego što dođe do preloma, u odnosu na kost koja normalno stari. Tokom sazrevanja, gustina kostiju i sadržaj kalcijuma u kostima povećavaju se kao posledica genetske predispozicije, a tome pomaže i odnos unetog kalcijuma kroz ishranu i fizička aktivnost. Vežbe za poboljšanje mišićne snage i motornih veština, kao što su održavanje ravnoteže, koordinacija i vreme reakcije, takođe mogu da pomognu da se spreče frakture kostiju jer smanjuju rizik od padova starijih osoba. Dva glavna rizika su prelom kuka i kičmenog stuba. Prelomi su obično posledica padova tokom kojih energija koja nastaje usled pada ne može da se apsorbuje u kostima, usled čega kosti pucaju. Održavanje čvrstine kostiju je primaran faktor u prevenciji fraktura usled osteoporoze. Smanjivanje gustine kostiju može da se uspori ako se u životni stil uvedu promene koje uključuju promene u ishrani, fizičkoj aktivnosti ( naročito treba uvesti trninge sa opterećenjem ), odmoru, unosu kalcijuma i vitamina D. Pušenje se ne preporučuje, kao ni unos alkohola i kofeina, jer takve navike direktno utiču na kvalitet kostiju, a imaju i indirektan uticaj na opšte zdravstveno stanje. Kada se radi o osobama koje već pate od osteoporoze, držanje tog problema pod kontrolom i svođenje rizika na minimum su veoma kompleksni problemi. Jedan od mogućih pristupa je korišćenje suplemenata u ishrani i lekovi. Najbolji način da se spreči osteoporoza jeste da se visoke vrednosti koštane mase izgrade u ranom životnom dobu, kombinacijom zdrave ishrane, redovnog vežbanja sa opterećenjem i vežbama za izgradnju mišićne mase, i da se izbegavaji frakture koje mogu da smanje koštanu masu, kao što su pušenje, poremećeni obroci i poremećaj menstrualnog ciklusa. Starije osobe treba da nastave da se pridržavaju trenažnog programa za kardiorespiratorni sistem i održavanje mišićne mase da bi sprečili ili minimalizovali smanjenje koštane mase u starijem životnom dobu.